Plannen Rijzenburg meer definitief

Op 22 december komt de Commissie Ruimtelijke ordening en Kwaliteit (CRK)weer bij elkaar in een openbare vergadering. De behandeling van Rijzenburg staat gepland om 10.30 uur in het Gemeentehuis. De boerderij Rijzenburg is gelegen in de Noord-West hoek van Westeraam, ter hoogte van de spoorwegovergang Rijksweg Noord.


Naast de nieuwbouwplannen zal ook de aanvraag om een sloopvergunning voor de grotendeels ingestorte doorrijschuur besproken worden. De CRK heeft in eenĀ eerder stadium al geadviseerd op het stedenbouwkundig ontwerp. Daarna zijn er nog twee bijeenkomsten geweest om het plan richting gewenste ruimtelijke kwaliteit te brengen. Klik hier voor het Stedebouwkundig ontwerp, met advies van 30 maart.
Oud bewoonster Amber heeft van de gemeente toestemming om tot het voorjaar met haar caravan op het voorterrein te bivakkeren en toezicht houden en voorkomen van vandalisme.