Verkeerssituatie Stationsomgeving

Aandachtspunten Wijkplatform Elst-Oost m.b.t. verkeerssituatie rondom NS station Elst

Geheel is aangeduid als 30 km zone. De wegen zijn echter niet fysiek als zodanig ingericht (met snelheidsremmers).

Westzijde:

– de Oude Aamsestraat is door de versmalling en de oprit constructie ingericht als een woonerf, maar dat is het niet. In de eerste bocht naar links staan bijna altijd de hele dag 4 auto’s geparkeerd, ook in de bocht. Omdat dat geen kruising is, mag gewoon in die bocht geparkeerd worden. Dat is onoverzichtelijk en gevaarlijk nu. Een vrachtwagen (zoals vuilniswagen) kan er niet langs zonder schade aan trottoir of auto. Er staat nu een bord P-verbod zone, maar vóór de bocht. Die zou 20 meter (of zo) verplaatst kunnen worden.

– Bushalte zijde fietstunnel: vrij lange betonstrook en klein gedeelte blokmarkering bushalte. Vaak staan daar 3 tot 4 auto’s aan de station zijde te wachten op treinreiziger. Onduidelijk of dat kan en mag, maar wel gewenst.

– Groen van Prinstererstraat – fietstunnel in- /uitgang: ik ga ervan uit, dat hier de normale voorrangsregeling geldt: rechts gaat voor?

– Zelfde locatie: geef duidelijk aan. Rechts richting Centrum.

– Zelfde locatie: veel auto’s nemen deze voetgangers tunnel ! Onduidelijke situatie.

– Groen van Prinstererstraat- van Oldenbarneveltstraat:  ik ga ervan uit, dat hier de normale voorrangsregeling geldt: rechts gaat voor? Veel fietsers en enkele automobilisten weten het daar niet.

– Dezelfde locatie: eigenlijk ongewenst, dat fietsers het stuk van en naar Eshofsestraat rijden. Vlakbij de Eshofsestraat wordt het erg smal voor 2 x fiets en 2x auto. Met een bus of vrachtwagen wordt het eng voor veel mensen.

– Op dezelfde locatie vinden veel fietsers (meest ouders met kleine kinderen) het onveilig om linksaf naar Oude Aamsestraat te gaan. Zouden liefst het gescheiden fietspad terug hebben.

Oostzijde:

– In de stationsomgeving: als je via het (Postduiven-)pad vanaf de Horizon komt, is er een brug over de fiets-/voetgangerstunnel. Daar zijn alleen maar trappen en geen hellingbaan voor mensen met een beperking of met een kinderwagen/rolstoel/scootmobiel/rollator. Die zien dat pas als ze bij die trappen zijn en moeten dan helemaal omlopen.

– Aan deze zijde zijn geen parkeerplaatsen voor in- uitladen van treinreizigers. Dat is wel gewenst, want nu wordt er vaak midden op de T-kruising gestopt. Er zijn bij het station erg weinig 15 minuten parkeren plekken. Volgens mij stoppen daar ook bussen als er treinen rijden. Combinatie maken?

– Ook aan de Oostzijde zijn geen fysieke maatregelen genomen vanwege 30-km regime.

– Bij uitkomen tunnel is de situatie voor veel mensen onduidelijk. Voordat je er erg in hebt sta je midden op de Spoorlaan. Niet aangegeven, dat je rechtsaf moet voor de P-garage.

– Veel automobilisten die er linksaf gaan nemen een korte bocht ipv ruime bocht. Kan dat door de onduidelijke situatie komen?

-Spoorlaan-Nieuwe Aamsestraat: verreweg meeste gemotoriseerde verkeer gaat van tunnel de Nw Aamsestraat op of omgekeerd. Geef dat ook in het straatbeeld aan dat dat de hoofdroute is. Behoorlijk veel mensen missen bebording en rijden richting Meiregen.

– Zelfde locatie: behoorlijk wat daar ‘vreemde’ automobilisten komend vanaf de A325,  met oude TomTom willen rechtdoor en gaan door de fietstunnel. Ook zonder navigatie weten mensen dat ze door de tunnel moeten en zien die voor zich…

– Zelfde locatie: voor fietsers die uit de tunnel komen is de situatie onduidelijk. Ja, bestrating is anders, dus rechts gaat niet voor?? Rechtdoor gaande fietser gaat voor??

– Zelfde locatie: dat stuk van de Nieuwe Aamsestraat is behoorlijk druk, zonder alle bebouwing die er nog moet komen aan woningen en kantoren. Het is gewenst dat daar gescheiden fietspaden komen.