Werkzaamheden 1e Weteringsewal

In de week van 24 september en later vinden er werkzaamheden plaats bij de 1e Weteringsewal. Voor het project ( aanleg van een viaduct en verwijderen gelijkvloerse spoorkruising) is het namelijk nodig om daar nu bodemonderzoek te doen. Welke onderzoeken de gemeente allemaal gaat doen, waarom dit nodig is en wanneer ze aan het werk gaan in het gebied, leest u hierna.

Niet gesprongen explosieven opsporen en veilig verwijderen
In de bodem kunnen explosieven liggen. Dit zijn vaak overblijfselen van uit de Tweede Wereldoorlog. Er wordt bekeken waar deze in de bodem liggen. Zodra dat bekend is, kunnen ze op een veilige manier worden verwijderd. Zo kan er straks veilig in het gebied worden gewerkt.

Archeologisch onderzoek
Ook doet de gemeente onderzoek naar archeologie. Dat doen ze door middel van grondboringen. Zodra het gebied vrij is van explosieven, kunnen ze archeologische grondboringen doen.

Bomen, struiken en hekwerk verwijderen
Om deze onderzoeken goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat er geen struiken en bomen staan. Ook wordt het hekwerk langs de 1e Weteringsewal verwijderd.

Planning
Al deze onderzoeken vinden plaats in oktober 2018. Daarom worden voor 1 oktober de bomen gekapt en de struiken en het hekwerk verwijderd.