Nieuwsbrief plannen Land van Tap

Hoe staat het met de plannen voor het Land van Tap? We hebben het
tot nu toe over wonen en parkeren gehad, maar een concreet plan is
er nog niet. Op verzoek van burgemeester en wethouders (college)
onderzoekt de gemeente nu of andere voorzieningen, die het centrum kunnen
versterken, ook mogelijkheden zijn. In deze nieuwsbrief leest u hoe
het ervoor staat en wat er de komende tijd wordt gedaan om het terrein
goed in te vullen.
De Nieuwsbrief leest U hier.