Vergadering Wijkplatform 18 december

Op woensdag 18 december is de laatste openbare vergadering van dit kalenderjaar. Daarom een niet te lange vergadering en daarna ter afsluiting een hapje en een drankje. Locatie: In de Ommelanden, Rijksweg Noord. Aanvang 20.00 uur
Vergaderstukken: Agenda 18 december en verslag van 13 november.