Impressie nieuwe tunnel Rijksweg Noord

Op 9 december kreeg de Klankbordgroep Spoorkruisingen een presentatie over de voortgang van tunnel Rijksweg Noord en viaduct bij de Weteringsewal. Klik hieronder op de presentatie mbt impressie tunnel:

20191209 Presentatie klankbordgroep 1.1 Heijmans

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er flink gevochten in Elst waardoor het noodzakelijk was om bodemonderzoek te doen voordat de werkzaamheden van het project konden starten. De gemeente Overbetuwe heeft daarom de ECG (Explosive Clearance Group) ingeschakeld om onderzoek te doen op en rondom het werkterrein van het project. De ECG heeft uiteindelijk een grote hoeveelheid explosieven gevonden. Er zijn onder andere mortieren, granaten en een handgranaat gevonden. De meeste explosieven waren van Engelse en Duitse afkomst. Op de foto zijn explosieven te zien die op en rondom het terrein zijn gevonden.

Begin december zijn deze explosieven onschadelijk gemaakt door de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie).