Verkeerstellingen en hinderkalender spoorkruisingen

Op verschillende wegen in o.a. Westeraam worden al enige tijd verkeerstellingen gehouden met mobiele tellussen. Die tellingen zijn op dit moment bedoeld als nulmeting vanwege de afsluiting van de Rijksweg Noord tussen Griegstraat en de Ceintuurbaan vanaf 14 juni voor de duur van maar liefst een jaar. Er zijn omleidingsroutes gepland, maar een aantal bewoners en ook het Wijkplatform hebben hun zorgen geuit bij de gemeente. Zorgen, dat veel auto’s via sluiproutes door de wijk Westeraam zullen gaan rijden. Dat kan met die metingen ook worden geregistreerd en zal worden nagegaan of aanvullende maatregelen nodig zijn.

De hinderkalender:
– 8 juni 18.00 tot 9 juni 06.00 u  en 9 juni 18.00 u tot 10 juni 06.00 u. Afsluiting Grote Molenstraat.

De Grote Molenstraat is tijdens de nachtwerkzaamheden afgesloten tussen de 1e Weteringsewal en De Korte Helster voor al het verkeer van 18:00 uur tot 6:00 uur.  In verband met de afsluiting van de Rijksweg-Noord per 12 juni 2020 voor een jaar gaat een verkeerstoename plaatsvinden op de Griegstraat en Grote Molenstraat. Hierdoor zijn aanpassingen van beide wegen noodzakelijk.

 

Deel Rijksweg-Noord afgesloten voor al het doorgaand verkeer

– 12 juni 2020 tot 30 juni 2021. Afsluiting Rijksweg Noord tussen Griegstraat en Ceintuurbaan. Ten behoeve van de bouw van de onderdoorgang is de Rijksweg-Noord ter hoogte van de spoorwegovergang afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Voor (brom)fietsers, wandelaars en het overige verkeer worden verschillende omleidingen ingezet.

– 13 op 14 juni nacht afsluiting Westeringsewal. In de nacht van 13 op 14 juni 2020 van 00.00 tot 09.00 uur is de 1e Weteringsewal (westzijde) voor een gedeelte afgesloten voor al het verkeer uitgezonderd voor voetgangers, fietsers en bromfietsers.

– 14 op 15 juni geen treinverkeer. Plaatsen van de betonnen liggers over het spoor ten behoeve van het viaduct 1e Weteringsewal. De treinen rijden niet tijdens deze periode. Er vinden ook voorbereidende werkzaamheden plaats rondom de spoorwegovergang Rijksweg-Noord. De werkzaamheden worden overdag, s’avonds en in de nacht uitgevoerd.

– 15 juni tot 17 juli, aanbrengen damwand. Westzijde Rijksweg Noord bij spoorwegovergang Tijdens deze periode worden de damwandplanken in de grond getrild. Dit is noodzakelijk om een bouwkuip te kunnen maken voor de onderdoorgang. Deze werkzaamheden zorgen voor geluid- en trillingshinder.

– 6 juli t/m 20 juli. Afsluiting 1e Weteringsewal.

De 1e Weteringsewal is aan de West zijde afgesloten voor (brom)fietsers. Fietsers en bromfietsers worden omgeleid via de nieuwe brug ‘Spoorbrug Hoge Noot’ in het verlengde van de Notenlaan.  Aansluitend gaat de 1e Weteringsewal dicht voor al het verkeer.

– 20 juli tot 24 augustus. Afsluiting 1e Weteringsewal Oostzijde. De 1e Weteringsewal is gedeeltelijk afgesloten aan de Oost zijde.