Watervervuiling?

Bij de bouw van de spoortunnel Rijkweg Noord wordt bronbemaling toegepast. Het water wordt weggepomp en komt via een ondergrondse leiding uit in een betonnenbak in de watergang langs de Regenboog thv Ochtendgloren. Zondag 20 september was dat water erg verkleurd. Het opgepompte ijzerrijke water oxideert en dat geeft die donker rood/bruine kleur. Bij de bemalingspomp zit ook een ontijzeringsinstallatie. Kennelijk werkt die niet meer goed. Zondag is de projectleider door ons gebeld en die heeft de bouwcombinatie direct opdracht gegeven om de ontijzeringsinstallatie beter af te stellen. Voor zover bekend kan dit ijzerrijke water hier geen kwaad, als het maar niet te lang duurt.