Speelvoorzieningen Vierslag komen!

De Gemeenteraad is dinsdagavond unaniem akkoord gegaan met de aanleg van spelvoorzieningen in de wijk Vierslag van Westeraam. Dat betekent, dat er op drie plaatsen speelvoorzieningen worden gerealiseerd gaan worden. Dat op de Ram, Kreeft en Boogschutters. Het is de bedoeling, dat het nog dit jaar gerealiseerd wordt.

Het Wijkplatform heeft zich met een aantal actieve bewoners van die wijk daarvoor ingezet en met succes! Begin dit jaar is een enquĂȘte onder de bewoners gehouden en met die uitkomsten is ook rekening gehouden. De nota over de tot stand koming vind U hier.

De link naar alle onderliggende stukken staan op iBabs: dit is de link