Denk mee over herinrichting van de huidige bouwplaats tunnel

U kunt nu meedenken over de invulling van de openbare ruimte, die nu in gebruik is voor de tunnelbouw Rijksweg Noord.

Via de berichten van de gemeente Overbetuwe, op www.spoorkruisingenelst.nl en via de kanalen van ons Wijkplatform: www.wpelstoost.nl , Facebookpagina en onze Wijkkrant ben U eerder geïnformeerd over de voortgang van dat project en dat de tunnel omstreeks 1 juli 2021 in gebruik genomen kan worden. Rond die datum zullen de aannemers het terrein kaal opleveren.

Al eerder heeft het Wijkplatform met de gemeente afgesproken, dat het terrein daarna zal worden ingericht, rekening houdend met de wensen van omwonenden en gebruikers.

Het in te richten gebied is ongeveer 150 meter lang en tussen 15 en 30 meter breed . Hier vindt U het PDF bestand van tekeningen en kaders.

De gemeente heeft vooraf enkele kaders aangegeven, zoals:  een honden losloopgebied komt terug, trapveldje vervalt, huidige pad tussen Sneeuwjacht en Ochtendgloren kan aangepast, paden alleen voor voetgangers, geen speelplaats. Zie verder de kaders en afbeeldingen op de achterzijde.

Op 7 december is er via een video overleg een eerste afstemming en ideeën uitwisseling met de projectleider van de gemeente, de vier direct aanwonenden en een vertegenwoordiger van het Wijkplatform. We hopen dat we dan ook al van U globale of concrete ideeën te hebben ontvangen over de invulling van die flinke openbare ruimte.

Al eerder hebben enkele bewoners/belanghebbenden bij de gemeente ideeën aangeleverd, maar voor de zekerheid kunt U die nog een keer, al dan niet in aangepast vorm, bij ons aanleveren.

Uw wensen en ideeën kunt U aanleveren via email naar: info@wpelstoost.nl of baaijens@wpelstoost.nl en in de brievenbus op Wolkenhemel 38 of Windroos 5.
Graag voorzien van naam + adres + telefoonnummer/emailadres en of U bereid bent om verder de plannen uit te werken.

Via onze website, GemeenteNieuws en Social Media wordt U geïnformeerd over de voortgang.

De papieren versie hierover is alleen verspreid bij woningen van: Windroos, Sneeuwjacht, Ochtendgloren, enkele woningen van Vergezicht en aan de Rijksweg Noord en Heuveltje.

Namens het Wijkplatform.

John Baaijens

06-51356508