Parkje op plek tunnelbouw

Het Wijkplatform heeft in het verleden met de gemeente afgesproken, dat als de tunnel klaar is, die bouwlocatie wordt ingericht als een speelbos / speelparkje. Het terrein is ongeveer 150 meter lang en tussen 15 en 30 meter breed. Een oproep aan omwonenden om mee te denken over de invulling leverde 8 uitgebreide ideeën op. Een landschapsarchitect is met de eisen van gemeente (een hondenspeelplek + wadi met knotwilgen) en de ingeleverde ideeën aan de slag gegaan. Dat leverde een mooi plan op en instemming van direct aanwonenden. Met wandelpaden als ontsluiting naar de Rijksweg-Noord. In november is het terrein op hoofdlijnen opgeleverd en in het vroege voorjaar kan de inplant van bomen en heesters beginnen. Als Wijkplatform willen we dat het een actief speelbos voor kinderen wordt en dat zij ook een bijdrage kunnen leveren aan het beplanten. Over het hoe en wanneer berichten we nog. Bekijk het plan hier