Nieuwbouwplannen politiecomplex Elst (politie Oost- Nederland)

  Brief aan de ondernemers:

Betreft: Huisvesting Politie Oost-Nederland, locatie Industrieweg in Elst  Beste ondernemer,  

Wij willen u door middel van deze brief informeren over de gang van zaken rondom een nieuw te  realiseren politiecomplex aan de Industrieweg in Elst. De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met  het vinden van een geschikte locatie voor een nieuw politiecomplex in de regio Elst. Er is een kavel  aangekocht aan de Industrieweg, op het bedrijventerrein De Aam. Vanuit politie Oost-Nederland is er  een besluit genomen over de invulling van het politiecomplex.  

Locatie nieuwbouw politiecomplex 

Op de aangekochte kavel zal te zijner tijd een arrestantencomplex, ME (Mobiele Eenheid)  opkomstlocatie en een politiebureau gerealiseerd worden. Het politiebureau wordt de nieuwe werkplek  van het politieteam Rivierenland-West dat momenteel gehuisvest is aan de Eshofsestraat 7 in Elst. De  locatie Industrieweg (zie bijlage) biedt voldoende ruimte, is goed bereikbaar met het openbaar vervoer  en per auto. Het streven is om een energieneutraal complex te realiseren, passend bij deze tijd. De  ingebruikname van het nieuwe politiecomplex staat gepland voor 2026.  

Samenvoeging arrestantencomplexen Arnhem en Nijmegen in Elst 

De bestaande arrestantencomplexen van Arnhem en Nijmegen zullen worden samengevoegd in Elst.  Het nieuw te realiseren arrestantencomplex biedt in de toekomst ruimte voor circa 48 cellen. In het  arrestantencomplex komen verdachten terecht die worden verdacht van een strafbaar feit dat zwaar  genoeg is om in verzekering te worden gesteld. Verdachten verblijven maximaal drie dagen in het  complex aan de Industrieweg. Wanneer het voorarrest van verdachten wordt verlengd, worden zij  overgeplaatst naar een huis van bewaring. Er wordt uiteraard ook gezorgd voor passende beveiliging  van het arrestantencomplex.  

Bestemmingsplan 

Het huidige bestemmingsplan van de kavel wijkt op dit moment af ten opzichte van het beoogd  maatschappelijke gebruik van de kavel door de politie. Voor het toekomstig verlenen van een  omgevingsvergunning is het noodzakelijk om het bestemmingsplan van de kavel te wijzigen. Het  college van de gemeente Overbetuwe heeft 25 januari ingestemd met het  

voorontwerpbestemmingsplan en het vrijgegeven voor inspraak. Alle ondernemers op het  industrieterrein De Aam worden geïnformeerd hoe het verdere proces zal gaan verlopen.  

Wat betekent dit voor u? 

We gaan de komende periode, in samenspraak met de gemeente Overbetuwe, u zo goed mogelijk  informeren over de ontwikkelingen van dit politiecomplex aan de Industrieweg. U kunt onder andere  deelnemen aan een informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatiebijeenkomst informeren wij u graag 

over de verdere procedure. De gemeente Overbetuwe zal daarbij ook aanschuiven. De gemeente  Overbetuwe informeert u tijdens de informatiebijeenkomst over de inspraakmogelijkheden die u heeft. Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar onderstaand adres. U  ontvangt een bevestiging van ons met daarin de datum en het tijdstip van de informatiebijeenkomst.  Zoals het er nu uitziet vindt de informatiebijeenkomst eind februari/ begin maart plaats. De definitieve  datum volgt zo snel mogelijk.  

Contact 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie of wilt u de  informatiebijeenkomst bijwonen? Stuur een e-mail met uw vragen en uw aanmelding naar het  volgende mailadres: huisvesting.oost-nederland@politie.nl

Wij nemen uw vragen en aanmelding in behandeling en streven ernaar om u binnen één werkdag een  reactie te geven.  

Met vriendelijke groeten,  

  1. drs. R.N. Verheggen  

Sectorhoofd DROS (Dienst Regionale Operationele Samenwerking)  

Politie Oost- Nederland

Bijlage 

Locatie politiecomplex Elst 

Industrieweg 

Het donkere blauwe vlak wordt de nieuwe locatie van het Politiecomplex Elst. (tegenover Industrieweg nummer 18)