Wie kan en wil op deze dag een paar uurtjes helpen een groepje scholieren te begeleiden? Graag aanmelden bij info@wpelstoost.nl o.v.v. helpen schoonmaakactie.

Beste ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen, beste collega’s van Lyceum Elst

 

Op 25 mei a.s. van 12.00 – 14.00 uur organiseren Lyceum Elst en wijkplatform Elst-Oost een gezamenlijke schoonmaakactie waarbij alle eerstejaars leerlingen van Lyceum Elst onder leiding van docenten, ouders en bewoners de buurt van de school schoonmaken. 

Ook de Gemeente Overbetuwe heeft hier haar welwillende medewerking aan verleend door middel van het leveren van prikstokken, hesjes en de afvoer van het verzamelde afval.

Doelstellingen van deze actie:

  • De leerlingen worden geconfronteerd met het zwerfafval dat zij mede    veroorzaken.
  • De leerlingen worden zich bewust van hun gedrag, hopelijk leidt dit tot een mentaliteitsverandering.
  • Lyceum Elst neemt de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van de directe leefomgeving van de school en de wijk.

 

Natuurlijk is er voor de begeleiding veel hulp nodig. Er zijn 10 klassen, die we in tweeën delen, waardoor er in totaal 20 groepjes begeleid moeten worden.

 

Hulp van ouders

Het leek ons daarom een leuk idee om ook ouders te vragen ons te helpen.

Wat verwachten wij van u?

U begeleidt samen een groepje leerlingen (maximaal 15) aan de hand van een plattegrond. U enthousiasmeert de leerlingen en stimuleert hen om zich maximaal in te zetten.

 

Lijkt u dit een leuke taak en bent u beschikbaar? U kunt zich dan vóór 1 mei a.s. aanmelden bij ondergetekenden (m.vanbussel@lyceumelst.nl of b.vanderven@lyceumelst.nl

Wij geven u ruim vóór 25 mei nadere instructies.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marjon van Bussel, coördinator Maatschappelijke Stage

Bram van de Ven, coördinator Maatschappelijke Diensttijd