Parkje Aamsepad-Landaspad

De gemeente heeft drie percelen grond beschikbaar langs de Ceintuurbaan en Aamsepad en Landaspad in Westeraam en Aam. Bewoners hebben eerder aangegeven behoefte te hebben aan een mogelijkheid voor een veilig ommetje en honden losloop plek. De inrichting moet een landelijke invulling krijgen, ten behoeve van groen en recreatie, zoals een pocketpark met een landschappelijke inrichting (hoogstamfruit) met eventueel speelaanleidingen voor kinderen, een honden losloopgebied en een struin pad. Dit past binnen het voor dat gebied vastgestelde landschapsontwikkelingsplan. Het Wijkplatform wil dat omwonenden kunnen meedenken over de inrichting van het gebied en zal daartoe het voortouw nemen. Omwonenden worden daarover in het voorjaar 2023 geïnformeerd en bevraagd. Zie op het kaartje de betreffende (rood omcirkelde) percelen grond: N1128, N1127 en N3529.