Digitale weerbaarheid senioren

De Huiskamers in Overbetuwe, gemeente Overbetuwe en de politie werken samen om de digitale weerbaarheid van senioren te verbeteren. Dat doen we, verdeeld over 2023, met informatie bijeenkomsten per Huiskamer.  Er wordt aandacht besteed aan vier verschillende vormen van (internet)criminaliteit: phishing, spoofing, hulpvraagfraude en babbeltrucs. Het doel is om senioren bewuster en weerbaarder te maken om zo slachtofferschap te voorkomen.
Huiskamer Randwijk had zich als eerste aangemeld en daar starten we op 17 maart. Huiskamer Zetten volgt op 20 maart en Huiskamer Oosterhout op 4 april. Anderen volgen in het najaar. Bewoners van een ander dorp kunnen zich natuurlijk ook aanmelden voor Randwijk, Zetten en Oosterhout.

Voor elke bijeenkomst geldt een minimum van 20 deelnemers. Maximum is 50, dus meld je snel aan, want “vol=vol”. In elke genoemde Huiskamer ligt een inteken formulier. Aanmelden via email is ook mogelijk  via veiligheid@overbetuwe.nl .

Aanmelden kan door de senioren zelf, maar ook door de mantelzorgers/verzorgers die senioren helpen of bijstaan met hun digitale activiteiten (wachtwoorden, hulp bij bankzaken e.d.). En die zijn zelf ook van harte welkom op een van deze bijeenkomsten.