Opening fiets- en wandelpaden Westeraam

Op vrijdag 24 maart 2017 om 15:30 uur was de feestelijke opening van de wandelverbinding Westeraam – Park Lingezegen. Dit nieuwe ommetje verbindt de wijk op een natuurlijke manier met het park.  Na een openingswoord van Jan Willem Kamerman (Lingezegen) was het de beurt aan de jongste aanwezige om de openingshandeling te verrichten. Zie foto.

Westeraam is een woonwijk in het noodoosten van Elst en grenst aan het park. Bijna 90% van de 2350 woningen in Westeraam zijn al gebouwd en bewoond. Vanuit de wijk is er nog geen aansluiting op de wandelpaden van Park Lingezegen.

De eerste wandelverbinding tussen de wijk Westeraam en Park Lingezegen is nu aangelegd via het helofytenveld (water-reinigend rietveld) dat eigendom is van Waterschap Rivierenland. Om een ommetje te kunnen maken, zijn er drie wandelbruggen aangelegd. Naast de aanleg van het struinpad is er in de Linge ook een natuurvriendelijke oever aangebracht.

Van het pad wordt al erg druk gebruik gemaakt.