Wijkplatform Elst-Oost positieve uitzondering

In De Gelderlander van 10 januari was een flink artikel gewijd aan het ondermaats functioneren van Overbetuwese Dorpsraden/Wijkplatforms. Henk Vreeman van GBO noemt onder andere Elst-Oost en Elst-Zuid als voorbeelden ‘hoe het wel moet’. Een leuke opsteker voor onze vrijwilligers: leden en de bewoners in de verschillende werkgroepen.
Nog belangrijker is natuurlijk dat ook de bewoners tevreden zijn en ons kunnen vinden voor hulp bij het aanpakken van verbeterpunten of het opzetten van nieuwe activiteiten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.