Blikvangers verdwijnen

De gemeente heeft het Wijkplatform al een paar jaar geleden gevraagd om de zgn blikvangers op de Rijksweg Noord en de Regenboog, nabij de bushalte Sneeuwjacht, te mogen verwijderen. De bakken zijn bedoeld om drankflesjes, -blikjes of -kartons, chipszakken, enz in te kunnen gooien om zwerfvuil te voorkomen.
Er werd teveel misbruik van gemaakt door er zakken met huisvuil in te dumpen, zoals op bijgaande archief foto te zien is. Niet alleen in de blikvangers, maar ook daarnaast werden zakken met huisvuil en volle luiersĀ  neergegooid. Dat het dumpen van huisvuil de laatste tijd ook nog toenam, had waarschijnlijk te maken met het verhogen van het tarief voor het aanbieden van grijze afval (zakken). We hoopten het tij te keren door handhaving door de BOA’s en het door medebewoners aanspreken van overtreders. Dat laatste leverde alleen maar een grote mond of schelden op. In onze vergadering van september is daarom besloten de gemeente te vragen deze twee blikvangers te verwijderen. Dat zal vermoedelijk in november gaan gebeuren.