Schouwpad verboden voor honden

Maaike Weenink, afd Communicatie van de Gemeente: Reactie namens de gemeente en het Waterschap: Gezien de discussie op Facebookgroep Elst Gld en de vraag om duidelijkheid geven we graag de volgende reactie: Allereerst willen we graag iedereen die lekker wil wandelen in Westeraam of vanuit de wijk naar park Lingezegen gaat verzoeken het pad aan de Via Alosta aan de noordoostkant van de wijk te gebruiken. Met de fiets kunt u ook naar park Lingezegen via het fietspad bij Stier en de gemeente gaat nog een extra wandelpad vanuit Regenboog naar Park Lingezegen maken.
Dan even verder over het pad achter de Germaan. Dit is een schouwpad van het Waterschap. Mag je daar nu wel of niet wandelen? En mag de hond wel of niet mee? De regels hiervoor van het waterschap zijn dat individuele wandelaars de schouwpaden incidenteel mogen gebruiken en dat honden niet zijn toegestaan. Het schouwpad is niet bedoeld als wandelpad, maar als pad voor onderhoud dat het Waterschap uitvoert. Omdat dit niet duidelijk was heeft de gemeente, in opdracht van het Waterschap, naast het hek dat het schouwpad al afsluit het verbodsbord voor honden geplaatst. Op het moment dat er overlast is voor agrariers, omwonenden of er schade aangericht wordt aan de natuur, dan kan het schouwpad helemaal worden afgesloten. Dat is niet de bedoeling van het Waterschap en de gemeente, tenzij we merken dat de extra maatregelen die we hebben genomen onvoldoende zijn. We kijken daarom in februari 2018 of het gebruik van het schouwpad in overeenstemming is met de regels van het Waterschap.

> We plaatsen in de volgende wijkkrant een kort artikel met bovenstaande uitleg zodat iedereen in de wijk op de hoogte is.