Overbetuwe café Elst

Op maandag 20 november a.s. van 19:00 tot 21:30 uur in restaurant De Vereniging gaat de gemeente praten met ons, burgers, over wat wij vinden van onze omgeving en wat wij belangrijk vinden voor de toekomst. De ideeën en meningen vormen de basis voor de nieuwe Omgevingsvisie.

Voorbeelden: Is er behoefte aan meer groen? Hoe zit het met het verkeer? Welk type woningen moeten er in Elst komen? Hoe houden we de dorpse identiteit in stand?

Neem uw telefoon mee!