Onvrede over verkeerssituatie Elst-centraal

In maart 2017 heeft het Wijkplatform een fors aantal aandachts- en knelpunten benoemd met betrekking tot de infrastructuur rond het NS-station. De inhoud daarvan kunt U hier lezen.

De afgelopen maanden is er wel overleg geweest over voornamelijk verbetering van de Oost-West route voor fietsers, maar voor de andere knelpunten kregen we de handen niet op elkaar bij de gemeente. In de wijkplatform vergaderingen van september en oktober is daarover gesproken en de aanwezige bewoners en leden lieten weten ontevreden te zijn over de voortgang van de aanpak. Zo weten fietsers aan de Westzijde niet welke route naar het centrum de voorkeur heeft en ook het veiligst is, de snelheid is te hoog op sommige wegvakken, de rechts gaat voor regel wordt met voeten getreden, er is geen P&R strook aan de Oostzijde en omdat men daar toch gewoon op de weg stilstaat levert dat gevaarlijke situaties op, auto’s rijden nog steeds door de fietsers- en voetgangerstunnel, omdat de situatie voor hen niet duidelijk is, er is geen aanduiding richting P-garage enz. De aanwezigen op de vergaderingen gaven het dagelijks bestuur opdracht om een Rondetafel gesprek (RTG) aan te vragen. Dat is een overleg tijdens een politieke avond, waarbij door de gemeenteraad een aantal ervarings- en beroepsdeskundigen worden uitgenodigd om de raadsleden te informeren over bepaalde vraagstukken. Ons bestuur heeft die aanvraag voor een RTG op 26 oktober ingediend. Op 22 november beslist het Presidium daarover.

Indien U meer knelpunten ervaart in dat stationsgebied dan kunt U ons daarover via email informeren: info@wpelstoost.nl