Werkzaamheden Dorpsstraat en nieuwe doorgang naar Europaplein

MINDER HINDER AAN DE OOSTZIJDE
Hinder in het centrum ervaren de weggebruikers vooral op drukke
momenten, zoals tijdens koopavond en op zaterdagmiddag. Het gaat
dan vooral om de oostzijde van de Dorpsstraat, tussen de Grote Molenstraat en de toegang naar het Land van Tap.
Oorzaken van de hinder
De hinder ontstaat daar doordat er:
• een hoge parkeerdruk (veel vraag naar parkeren) is;
• veel parkeerwisselingen zijn;
• veel verkeer is op de piekmomenten;
• regelmatig automobilisten tegen de rijrichting inrijden.

NIEUWE DOORGANG
Tussen het St. Werenfriedplein en het Europaplein komt een nieuwe doorgang voor voetgangers.
Op deze manier zijn deze twee pleinen beter met elkaar verbonden en dus ook beter bereikbaar.

Klik hier voor de Nieuwsbrief