Kans op schaatsen in de wijk neemt toe

Het is alweer een paar jaar geleden, dat er veilig geschaatst kon worden op de waterpartijen in Westeraam. De IJsbaan commissie van ons Wijkplatform had de moed al bijna opgegeven, maar er komt toch weer een flinke vorstperiode aan, waardoor de kans dat er eind februari/ begin maart geschaatst kan worden flink toeneemt.

Als schaatsen kan, willen we samen met Overbetuwe Beweegt ook activiteiten organiseren met de scholen en bijv. korte baan wedstrijden.

In dat geval hebben we wel extra vrijwilligers nodig.

Op maandag 26 februari komen ‘de rayonhoofden’ weer voor het eerst bij elkaar om zaken af te stemmen over ijsdikte meten, Koek en Zopie in te richten, activiteiten organiseren enz.  Vermoedelijk op woensdag 28 februari worden de lampen rondom de grote plas getest.

Op onze Facebook pagina houden we de actuele stand van zaken bij.