John benoemd als Lid in Orde van Oranje Nassau

John Baaijens, voorzitter van ons wijkplatform, is vandaag, 26 april 2018, onderscheiden tot ” Lid in de Orde van Oranje Nassau”.

John ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van Toon van Asseldonk, burgemeester gemeente Overbetuwe.

Hij krijgt zijn onderscheiding vanwege zijn inspanningen als voorzitter van het wijkplatform Elst-Oost, waarvan hij sinds 2003 officieel voorzitter is, maar voorheen ook al betrokken was. John is de drijvende kracht van het wijkplatform.

Ook buiten het wijkplatform is John actief: bij ‘Stichting Overbetuwe voor Elkaar’, waar hij vergaderingen organiseert en deze voorzit, contacten legt met subsidiebureaus en samenwerkt met gemeente.

Daarnaast spendeert hij veel tijd aan het ‘Sociaal Kernteam Overbetuwe’, waarbij hij de vraagbehoefte aan een vrijwilliger koppelt, intakegesprekken voert en huisbezoeken aflegt.

Ook bij ‘Ons Overbetuwe’ was hij voorheen zeer actief maar vanwege zijn andere activiteiten is hij hier nu enkel nog als adviseur betrokken.

Tijdens zijn werkzame leven stak John al zeer veel uren in het vrijwilligerswerk. Na zijn pensionering in september 2016 is hij als vrijwilliger fulltime bezig voor deze organisaties.

Kortom: een zeer betrokken man met oog voor de samenleving en een ware verbinder.

Wij  waarderen hem enorm hiervoor en vinden dat hij deze onderscheiding terecht verdient.