Meedenken en -doen aan mobiliteits project

Hallo wijk genoten,

Voor de zomervakantie heb ik een kennismakingsgesprek gesprek gehad met Vincent Dinnissen. Vanuit de gemeente willen ze een mobiliteitsproject starten binnen de wijken Eshof en Westeraam, dat opgepakt en gedragen wordt door bewoners.

Wat houdt dit nu in: de gemeente wil slimme oplossingen in het verkeer testen, hierbij valt te denken aan deelauto’s, elektrische fietspool,  stimuleren om op een andere manier woon-werkverkeer verkeer te doen dan met de traditionele auto.

Het verkeer rond Elst wordt steeds drukker, we zijn namelijk nog niet uitgebouwd,  dus er zullen steeds meer forensen komen.

Wie heeft er zin om met mij en de gemeente mee te denken hoe we hier handen en voeten aan kunnen geven, zodat al dit jaar iets gerealiseerd kan zijn? Daarvoor is al geld beschikbaar.

Ik geloof, dat we door duurzame oplossingen ook de parkeerproblemen die we hebben, kunnen verminderen. Tenslotte zorgt een deelauto voor minder parkeerdruk in de woonwijken.

De gemeente wil met dit project een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de gemeente.

Indien interesse, laat het mij weten. Ik hoop dat er meer wijk genoten zijn die hierin geloven en op korte termijn een project gerealiseerd willen zien.

Groetjes Adrienne

Adrienne@sgrn.nl of info@wpelstoost.nl