Verkeerssituatie rondom station Elst

Gemeente:

“Nadenken over verbetering van de verkeerssituatie rondom station Elst door een gezamenlijke verkeersschouw

Omdat de verkeerssituatie rondom het station in Elst nog niet optimaal is, was er woensdagochtend 11 juli een verkeersschouw. Om 9.30 uur verzamelden enkele afgevaardigden van (de bewoners van) de Van Oldenbarneveldstraat, de Grote Laak, de Eshof, het wijkplatform Elst-Oost, buurtvereniging de Eshof en de Fietsersbond zich om samen de huidige verkeerssituatie rondom het station te beoordelen. Een verkeerskundige van het bureau Mobycon en wethouder Wijnte Hol waren namens de gemeente aanwezig. Het doel van de schouw was om de verkeerssituatie door te nemen en eventuele mogelijke verkeerskundige problemen in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te kaarten.

Mede op basis van de aanbevelingen uit deze schouw past de gemeente de (verkeers)situatie rondom het station de komende jaren aan. Inmiddels zijn er al enkele aanpassingen gedaan zoals het plaatsen van meer fietsenstallingen en stallingen speciaal voor brommers/ scooters en fietsen met kratten voorop. Ook zijn er aan de oostkant van het station extra kiss&ride zones gekomen.

Eind september organiseert de gemeente een avond om de deelnemers aan de schouw en overige belangstellenden te informeren over de bevindingen en mogelijke vervolgacties.”

Het Wijkplatform heeft onder andere gevraagd: 
– als het vrijliggende fietspad net ten Noorden van de Nieuwe Aamsestraat wordt aangelegd, realiseer dan ook het ontbrekende vrijliggende fietspad Oostelijk van de Meiregen (tussen Nw. Aamsestraat en Regenboog).
– realiseer een betere barrière voor auto’s, zodat die niet meer door de fiets- voetgangers tunnel rijden.
–  bekijk de bebording bij die tunnel. Nu een verplicht fietspad, maar omdat er via de trappen een alternatieve voetgangers route is, zouden voetgangers niet door die tunnel mogen.
– veel auto’s die treinreizigers afzetten of oppikken staan nog steeds op het kruisingsvlak ipv de 6 extra aangelegde Kiss & Ride P-plaatsen. Desnoods extra handhaven en dus bekeuren.
– Rondom het station ligt nu erg veel verharding. Is het mogelijk om er meer te vergroenen?
– Veel fietsers vinden de route van Oude Aamsestraat naar de fietstunnel (en omgekeerd) onplezierig / te gevaarlijk. Slecht zicht als er een bus staat en auto’s komen erg hard uit de tunnel. Er wordt nu veel over het trottoir gefietst. Een rechtstreeks pad heeft onze voorkeur.
– Aandacht voor het kale stuk aan de Westzijde tussen fietsenstalling en auto-tunnel. Er staan parkeerplaatsen met forse bomen getekend. Die bomen kunnen met name veel stations- en treingeluiden dempen/tegen houden.  Ook als de P-plaatsen daar niet doorgaan, dan wel voldoende bomen aanplanten.
– De infra rond het station heeft een 30 km regime, maar erg sober ingericht, zodat er meestal veel te hard gereden wordt. Bij een 30 km gebied is het gewenst dat er maximaal 5000 motorrijtuigen rijden. Dat is nu ongeveer 8000. Bekijk hoe het gebied verkeers luwer gemaakt kan worden + hoe er minder vrachtverkeer gerealiseerd kan worden.
– De liften hebben vaak storing door hoge waterstand. Zorg voor een goed alternatief voor mensen die de trappen niet kunnen gebruiken.