Nieuw wandelpad Westeraam -> Lingezegen

Vanaf het voorjaar van 2019 kunnen bewoners van de wijk Westeraam via een nieuw pad Park Lingezegen bereiken. Het graspad loopt vanaf de Regenboog via een nieuwe brug naar Park Lingezegen. Er komt ook een natuurvriendelijke oever langs de Linge. Dit geeft de mogelijkheid om een rondje vanuit de wijk te lopen.

Derde verbinding tussen Westeraam en Park Lingezegen
Het aanleggen van het pad, de brug en de natuurvriendelijke oever is een volgende stap om de 5000 bewoners van Westeraam makkelijk toegang te geven tot Park Lingezegen. Het is de derde (wandel)verbinding tussen de wijk en het park. De aanleg van een verharde wandel- fietsverbinding vanaf de Regenboog naar het park is de laatste stap. De gemeente gaat kijken of dit in de toekomst mogelijk is.

Het Wijkplatform heeft wel aangedrongen op enige verharding van dit wandelpad: bijvoorbeeld inrichten als schelpenpad, zodat ook mensen met een rolstoel /scootmobiel/ wandelwagen er gebruik van kunnen maken.

Het nieuwe pad en brug moeten ook nog een naam krijgen. Als je daar een idee voor hebt: mail naar baaijens@wpelstoost.nl