Vergadering Wijkplatform 3 april

Op woensdag 3 april vergadert het Wijkplatform Elst-Oost met de buurtvertegenwoordigers, wijkbewoners en beroepskrachten in de wijk weer.

Hieronder vindt u ook de vergaderstukken:

Agenda   en verslag vorige vergadering