Woningbouw De Pas, hoe zat dat ook al weer?

Bron: www.overbetuwe.nl

Nieuwbouw woningen De Pas Elst

Woongebied De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Deze nieuwe wijk komt tussen de wijken Brienenshof en de Olympiasingel te liggen, op fietsafstand van voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation. In de eerste fase starten we met ongeveer 100 woningen. De bouw start waarschijnlijk in 2022.

Meer informatie

Rondetafelgesprek met de gemeenteraad

Dinsdag 20 augustus 2019 was er een rondetafelgesprek met de gemeenteraad. Hier gaven we een presentatie over over het participatietraject (pdf,1.550 kB). Twee deelnemers van de plangroepen vertelden hoe zij het traject hebben ervaren. Ze vonden het prettig om mee te kunnen denken en zagen hun ideeën terug in de resultaten. De gemeenteraad reageerde positief op het participatietraject. Zij vindt het belangrijk dat inwoners en betrokkenen kunnen meedenken en meedoen in het proces.

Participatietraject

  • Toekomstkamer 13 maart 2019. Tijdens de toekomstkamer konden inwoners kennismaken met de gemeente, de ontwikkelaars Amvest en BPD en het ontwerpbureau SAB. Inwoners konden aangeven hoe ze wonen in De Pas voor zich zien, welke voorkeuren ze hebben. Dit is samengevat in een inspiratieboek (Pdf, 8,1 MB)
  • Planbijeenkomsten. Een groep deelnemers vande Toekomstkamer heeft een zogenaamde plangroep gevormd. In 3 bijeenkomsten hebben zij de ontwikkelingsvisie uitgewerkt tot een spelregelkaart (Pdf, 6 MB). Deze spelregelkaart is de basis voor het bestemmingsplan waarover de gemeenteraad beslist.
  • Inloopavond 8 mei 2019. De resultaten van de planbijeenkomsten waren te zien.

De vervolgstappen ziet u in de onderstaande afbeelding.

Vervolgstappen woongebied De Pas

 

Proces woongbied De Pas

Voorgeschiedenis

Op 18 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met de marktpartijen BPD en Amvest. De gemeente gaat met deze partijen de ontwikkeling van 320 woningen in het woongebied De Pas onderzoeken. In de eerste fase starten we met ongeveer 100 woningen.