Dorpsprofielen Overbetuwe: Elst-Oost+Westeraam positief

Midden 2019 heeft de gemeente Overbetuwe een bewoners-enquête gehouden. Van de 2300 bewoners die zijn uitgenodigd mee te doen hebben er 836 gereageerd. Daarvan waren er 394 reactie uit het gebied Elst-Oost + Westeraam. Over de uitkomsten gaat de gemeente voorjaar 2020 in gesprek met organisaties die in het gebied actief zijn, dus ook met ons Wijkplatform.

De reacties waren heel positief over het wonen in de buurt, samenhang in de buurt, Sociale contacten, voorzieningen, veiligheid enz. In onze wijk is het percentage dat bekend is met het wijkplatform het grootst.

Onze wijk heeft het hoogste percentage werkenden en de mensen komen relatief snel bij elkaar om iets aan te pakken. Hier het volledige dorpsprofiel van de wijken in Elst: Dorpsprofiel en wijkprofielen Elst.

Voor de andere dorpen in Overbetuwe vindt U op deze link de dorpsprofielen.

Meest genoemde onderwerpen voor vervolg
Elst-Westeraam:
 Verkeersveiligheid / fietspaden                                 (Sociale) veiligheid en handhaving
 Onderhoud openbare ruimte en groen                     Meer groen in de wijk
 parkeren                                                                          Voorzieningen voor jongeren
 Voorzieningen voor ouderen                                       Ontmoetingsplekken
 Goede communicatie naar bewoners                         Betrekken van inwoners bij plannen
Elst-Oost + De Aam:
 Onderhoud openbare ruimte (straten, trottoirs, zwerfafval / hondenpoep)
 Veiligheid                                                                          Verkeersveiligheid
 Voldoende en geschikte woningen en appartementen
 Inbraakpreventie                                                             Milieu en duurzaamheid
 Groen in de wijk                                                               Geluidsoverlast (spoor en snelwegen)
 Bevorderen sociale contacten tussen bewoners