Enquête Speeltuin Vierslag

Op dit moment wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om speelvoorzieningen aan te leggen in de wijk De Vierslag. Om richting GEM-Westeraam en de gemeente Overbetuwe een goed plan te kunnen presenteren hebben wij informatie nodig vanuit de wijk. De werkgroep ´Speeltuin Vierslag´hoort graag welke wensen er zijn vanuit de bewoners in de wijk m.b.t. de speelvoorzieningen. De gegevens van de enquête worden tevens gebruikt als onderbouwing voor een subsidie-aanvraag. Het invullen van de enquête duurt enkele minuten en de link staat hieronder. Doet u mee?! Alvast dank voor uw tijd.

https://nl.surveymonkey.com/enquete speelvoorziening Vierslag