Ontwikkelingen Land van Tap

Creatieve verkenning naar voorzieningen die het centrum versterken
Op dit moment zijn er op het Land van Tap tijdelijk 150 parkeerplaatsen. De gemeente onderzoekt hoeveel parkeerplaatsen en woningen er kunnen komen. Ook onderzoeken ze of er aanvullend op parkeren en wonen een andere invulling mogelijk is die het centrum versterkt.

(Bron: nieuwsbrief gemeente overbetuwe):
Om te bedenken wat er naast wonen en/of parkeren nog meer mogelijk is op het terrein, hebben we een creatieve verkenning gedaan naar voorzieningen die het centrum versterken.

In oktober 2019 is en een groep, genaamd Dreamteam, 2 dagen op pad geweest om ideeën op te doen voor de invulling van het Land van Tap. Dit Dreamteam bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Klankbordgroep, Centrum Management Elst, kunst & cultuur, zorg, jeugd, woningcorporatie Vivare en bewoners en eigenaren in het gebied. We zijn samen met hen aan de slag gegaan. Dat deden we onder professionele begeleiding van het adviesbureau Fresh Forward. Ook hebben ze de ideeën omgezet naar mogelijkheden voor het Land van Tap.

Het resultaat is een inspiratieboek dat we gebruiken bij de verdere uitwerking voor het Land van Tap.

Samen met Dreamteam en Klankbordgroep creatieve verkenning verder uitwerken

We hebben een creatieve verkenning gedaan naar wat er kan komen op het Land van Tap. Dit is opgeschreven in een inspiratieboek (Pdf, 8 MB). Het boek bevat ideeën over de invulling van het terrein. We gaan dit nu verder uitwerken naar een Ontwikkelvisie voor het Land van Tap.

Projectgebied en archeologieIn de Ontwikkelvisie gaat het om de uitgangspunten voor de ontwerpen, de randvoorwaarden, de ontwikkelrichting en het programma (parkeren, wonen en eventueel andere voorzieningen).

We gaan in werkateliers samen met het Dreamteam en de Klankbordgroep aan de slag om de uitgangspunten, randvoorwaarden, ontwikkelrichting en het programma duidelijk te krijgen. Dit schrijven we op in een Ontwikkelvisie. Deze visie (met een financiële doorrekening) leggen we uiteindelijk ter besluitvorming voor aan het college van B&W en daarna aan de gemeenteraad. We verwachten dat rond dit rond de zomer / in het najaar gebeurt.

De daadwerkelijke invulling van het Land van Tap gaat nog enkele jaren duren. Eerst maken we de keuze voor de manier waarop we het invullen. Daarna moet dit in een concreet plan / bouwplan verder worden uitgewerkt. Tenslotte volgen er nog planologische procedures vanwege de ruimtelijke wetgeving.