Elst, Kern met pit

De projectgroep Ontmoeten in Elst, waarin ook Wijkplatform Elst-Oost vertegenwoordigd is,  heeft zich voor 2020 aangemeld voor Kern met Pit en is daarvoor ook genomineerd.

De projectgroep is al erg succesvol met de Huiskamer van Elst, elke donderdagochtend in de bibliotheek. Ze wil ook andere activiteiten opzetten: een extra dagdeel voor de doelgroep die ook op de donderdagochtend komt + een huiskamer voor jongeren en jong volwassenen, voor wie nu geen ontmoetingsplek is of die zich elders niet thuis voelen. Ook willen ze najaar 2020 een gezellige dag organiseren voor de bezoekers van de Huiskamer.
Om die doelen te halen willen ze samenwerken met de gemeente en andere organisaties die in Elst actief zijn.

Als ze hun doelen halen krijgen ze van de organisatie van Kern met Pit een cheque van €1000,- en hebben ze natuurlijk voor heel bewoners Ontmoeten en verbinden mogelijk gemaakt.