Hondenuitlaatplaats + trapveldje Sneeuwjacht-Ochtendgloren tijdelijk opgeheven

De hondenuitlaatplaats en trapveldje op het veldje tussen de Sneeuwjacht en Ochtendgloren gaat per 10 februari 2020 tijdelijk verwijderd worden.

In maart 2020 starten de werkzaamheden aan de onderdoorgang op de Rijksweg-Noord. De aannemer van de onderdoorgang start dan met het inrichten van het werkterrein. Het werkterrein gaat plaatsvinden langs de Rijksweg-Noord. Ter voorbereiding op deze werkzaamheden gaat zowel de hondenuitlaatplaats als de voetbaldoeltjes op het veldje tussen de Sneeuwjacht en Ochtendgloren verwijderd worden. Per 10 februari 2020 kan hier geen gebruik meer van worden gemaakt. Wanneer de onderdoorgang gereed is komt de hondenuitlaatplaats weer terug. Het gaat hierbij dus om een tijdelijke oplossing.

De dichtstbijzijnde hondenuitlaatplaatsen zijn aan de Juno en Sneeuwvlok. Op deze afbeelding staan deze op de kaart aangegeven met een groene kruis.

Op een later moment volgt meer informatie over de inrichting van het werkterrein.  (Bron: gemeente Overbetuwe)

Met het Wijkplatform/ Klankbordgroep is afgesproken, dat het hele terrein, dus honden uitlaatplaats/trapveldje plus het terrein dat straks gebruikt gaat worden om de tunnelbak te bouwen, opnieuw wordt ingericht in goed overleg met gebruikers en bewoners. De planning is dat de tunnel omstreeks 1 juli 2021 open gaat voor alle verkeer.