Intrillen damwanden tunnelbouw vertraagd

Op 14 meiĀ  zijn de werkzaamheden voor het intrillen van de damwanden voor de bouwkuip van de onderdoorgang tijdelijk stilgelegd als gevolg van een aanwezige middenspanningskabel.

De kabel ligt voor een gedeelte onder het werkterrein van de onderdoorgang en onder de Rijksweg-Noord en moet worden verwijderd. Deze middenspanningskabel blijkt van zeer slechte kwaliteit te zijn. Het verwijderen gebeurt volgens vaste protocollen waarvoor ook aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Momenteel bekijkt de aannemer om op een andere plek verder te gaan met het intrillen van de damwanden zodat verdere vertraging wordt voorkomen. De aannemer verwacht maandag 18 mei de werkzaamheden te kunnen hervatten. De vertraging valt dan mee, maar vinden het vanuit het project wel van belang om informatie te geven over de reden dat er even geen damwanden werden aangebracht.

Mocht de situatie wijzigen dan informeren wij u hierover.

(BRON: gemeente Overbetuwe.)