Bijeenkomst Klankbordgroep Spoorkruisingen

Op 28 juli 2020 is er weer een bijeenkomst van de kleine Klankbordgroep Spoorkruisingen. Dan worden twee direct omwonenden (namens de omwonenden) en John Baaijens namens de Wijkplatforms Elst-Oost en Noord, bijgepraat door vertegenwoordigers van de gemeente en de aannemers die de klussen aan het klaren zijn. Daarbij komen ook bestaande of verwachte knelpunten aan de orde. Als jij knelpunten ervaart of vragen hebt (overlast/hinder/omleidingsroutes/gevaarlijke situaties, enz), dan kun je die het beste direct stellen aan Omgevingsmanager Wouter de Noo, via telefoonnummer 06-46133881 of via e-mail: wnoo@heijmans.nl.
Als je toch zaken via het Wijkplatform wilt aankaarten, dan kan dat bij John Baaijens: 06-51356508 of email: baaijens@wpelstoost.nl.