Deelplannen rond station Elst, stand van zaken

Op 8 september wordt de Gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken mbt Elst-Centraal.

De deelprojecten zijn:
1. Polikliniek Rijnstate,
2. Spoorlaan II-Vestia kavel: inrichten 3 bedrijfskavel
3. Vrijliggende fietspad Nieuwe Aamsestraat
4. Stationsplein West
5. Wooncomplex Klooster
6. Woongaard (woningbouw, maar nu in beeld voor multifunctioneel sportcentrum ipv De Helster)

De memo stand van zaken van bovenstaande deelprojecten vindt U hier.
Alle bijlagen van de plannen vindt U hier.

6 aug t/m 16 september: Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Ziekenhuisvoorziening Rijnstate