Stakeholdersbijeenkomst Rijnstate

Op woensdag 8-7 hebben de gemeente en Rijnstate diverse stakeholders bijgepraat over de plannen voor de bouw van Rijnstate op de voormalige plek waar het Huis Der Gemeente gebouwd zou worden..

 

Het is de bedoeling dat Rijnstate in 2023 de deuren gaat openen van de eerste fase die gebouwd wordt. De tweede fase verwachten ze ongeveer na 6 jaar te gaan bouwen. Om de opening in 2023 te realiseren zal in Q2 van 2021 gestart worden met de bouw. Fase 1 betreft een ziekenhuis met een dagfunctie. In fase 2 zal dit uitgebreid worden met een kliniek voor kleine ingrepen met een overnachting. Rijnstate Arnhem blijft de hoofdvestiging waar de complexe zorg plaats vindt.

 

Het pand van Rijnstate heeft een ziekenhuis functie, maar wel een die naar buiten gericht zal zijn. Hiermee doelen ze op het naar binnen halen van bv Droom maar ook het huisvesten van de meldkamer van de veiligheidsregio.

 

Rijnstate heeft zich als doel gesteld om een CO2 neutraal pand neer te zetten, waarbij zij het eerste ziekenhuis zullen zijn die waarschijnlijk gebruik gaat maken van Waterstof. Om gebruik te mogen maken van Waterstof moet Rijnstate voldoen aan de eisen van de PGS15 en PGS35. Dit zijn eisen die oa gaan over een veilige opslag van de middelen.

 

Verder is er uitvoerig gesproken over de verkeersafwikkeling. Patiënten en bezoekers van RIjnstate gaan parkeren op het parkeerterrein dat komt op het Klooster. Medewerkers krijgen een plekje in de parkeergarage, waarbij er voor hen aan de achterkant van het ziekenhuis een ingang is. Ook komen er twee bushaltes aan de oostkant bij.

Daarnaast is er ook gesproken over de drukte in de omgeving met auto’s en dat bv de Van Oldenbarneveldstraat op dit moment al vaak vast staat tot aan het station. Er is beloofd dat er nogmaals naar de afstelling van de stoplichten gekeken zal gaan worden.

 

Er is op verzoek van het wijkplatform ook een onderzoek gedaan welk effect het geluid van oa de trein heeft op de omliggende omgeving. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat hier een stijging zal zijn van minder dan 2db wat aanvaardbaar is.

 

Tijdens de laatste bijeenkomst van het wijkplatform zijn er ook vragen gesteld over dit project. Deze hebben we natuurlijk meegenomen.

* Fietsveiligheid aan de westzijde van het station? Het wijkplatform heeft aangegeven dat ze graag zien dat de fietsveiligheid aan de westzijde van het station opgelost is voordat er gebouwd gaat worden. Er is aangegeven dat dit opgelost zal gaan worden.

* Komt de huisartsenpost nu ook naar Elst? Hierover gaat Rijnstate niet. De keuze om hier een huisartsenpost te openen ligt bij de huisartsen zelf.

* Hoe wordt voorkomen dat er geluidsoverlast ontstaat vanuit de techniekruimte op het dak? De techniek ruimte op het dak wordt een gesloten ruimte, daarnaast moet het ook voldoen aan de wetgeving die er is. Rijnstate wilt graag een goede buur zijn, zoals ze dit ook doen in Arnhem.