Ontwerpbestemmingsplan Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate

Ontwerpbestemmingsplan Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate   Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate vanaf donderdag 6 augustus 2020 tot en met woensdag 16 september 2020 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen […]