Tijdelijke hangplek jeugd bij NS station

Op het braakliggend terrein naast station Elst (tussen fiets- en autotunnel)plaatste de gemeente op vrijdag 14 augustus een container met bankjes en een prullenbak waar jongeren uit Elst en omgeving elkaar kunnen ontmoeten en kunnen chillen. Het gaat voorlopig om een proef tot eind september.

De gemeente zet de container hier neer in overleg met de jongerenwerkers van welzijnsorganisatie Forte Welzijn, de Boa’s en politie, en de jongeren zelf. De jongeren gaan de container de komende tijd zelf oppimpen. De container is een plek waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten en chillen zonder dat ze anderen tot last zijn. Bij het gebruik en netjes houden van deze plek worden zij ondersteund en zo nodig aangesproken door jongerenwerk, Boa’s en politie.

Vanwege de coronamaatregelen is er deze zomer minder te doen voor jongeren. Ze gaan minder op vakantie, vakantiebaantjes en evenementen gaan niet door. Met meer jongeren met veel vrije tijd ontstaan meer ongeorganiseerde ontmoetingsplekken, zoals nu in het centrum en het Galamapark. Dat leidt nu makkelijk tot overlast bij anderen, ook omdat meer mensen door coronamaatregelen thuis blijven deze zomer en/of thuiswerken. Dat speelt overal in Nederland.

De afgelopen weken waren drukte en overlast van dien aard dat een oplossing gezocht werd. Om de klachten over rondhangende jongeren in Elst, met name in het Galamapark, te verminderen, plaatsen gemeente en jongerenwerk daarom nu een ontmoetingsplek op een locatie waar zo min mogelijk mensen er last van hebben, en die voor de jongeren bereikbaar en aantrekkelijk is. Ook wordt de drukte hiermee over meer plekken gespreid. Op deze locatie staan geen woningen direct in de buurt van de container.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze locatie kunt u hiervoor contact opnemen met:
Gemeente Overbetuwe 14 0481 (tijdens kantooruren)
BOA’s (handhaving) 14 0481 (tijdens kantooruren)
Politie 0900 8844
Politie voor spoed en noodsituaties 112

U kunt ook een melding maken via de website van de gemeente Overbetuwe, www.overbetuwe.nl , Kies voor ‘Iets melden’: