Wijkprofiel – Wijkagenda – Wijkarrangement: samen werken aan een mooie wijk!

Wijkprofiel – Wijkagenda – Wijkarrangement: samen werken aan een mooie wijk!

In 2019 is in alle dorpen van Overbetuwe een grote enquête gehouden. Hierin werd duidelijk hoe inwoners denken over hun woonomgeving, de voorzieningen, en sociale samenhang. De uitkomsten zijn gecombineerd met gegevens over de bevolkingssamenstelling van de dorpen/wijken en met gegevens over bijvoorbeeld het gebruik van zorg en andere voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in een dorpsprofiel per dorp en voor Elst in profielen per wijk. Deze zijn terug te vinden op Overbetuwe.nl/Dorpsprofielen 

Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en het wijkplatform Elst-Oost zijn de dorpsprofielen voor Westeraam en Elst Oost (Eshof, Stationsbuurt en Brienenshof en De Aam) besproken en aangevuld met ideeën en wensen van de verschillende partijen. Dit heeft geleid tot een (voorlopige) wijkagenda voor Westeraam en een voor Elst-Oost. 

De uitwerking van de wijkagenda’s zal plaatsvinden in wijkarrangementen, daarin wordt beschreven wie met welke onderdelen aan de slag gaat. Hierdoor worden de wijkagenda’s steeds concreter en wordt in overleg bepaald welke punten als eerste aangepakt worden en wie daarvoor nodig zijn. Waar hebben inwoners een rol en waar kunnen de gemeente of andere partijen helpen? De wijkagenda is geen statisch document, in de loop van de tijd  zal gekeken worden of de punten nog voldoende aansluiten bij de wensen en behoeften van de wijk en bewoners.

Deze wijkagenda’s sluiten mooi aan bij de thema’s die ook bij het wijkplatform Elst-Oost centraal staan, zoals verkeersveiligheid en verduurzaming en vergroening van de wijk, zodat we hier de komende tijd in gezamenlijkheid mee aan de slag kunnen gaan. We nodigen dan ook alle bewoners van Elst-Oost van harte uit om hier bij aan te sluiten.

De dorpsagenda’s gaan over úw wijk, uw buurt! Dus doe mee! Als u wilt meepraten over of meewerken aan de verbeteringen in uw wijk, meld u aan via info@wpelstoost.nl! 

Wijkagenda Elst-Oost

 

Wijkagenda Westeraam  

 

 

De meer uitgewerkte versie van de wijkagenda van Elst-oost is op te vragen bij de wijknetwerkgroep of de kernenadviseur van gemeente Overbetuwe