Ben jij het nieuwe bestuurslid of de buurtvertegenwoordiger voor Wijkplatform Elst-Oost?

Het wijkplatform Elst-Oost is de wijkraad voor de wijken: Brienenshof, Eshof, Westeraam en De Aam/Stationsbuurt. Als wijkplatform willen we de leefbaarheid en veiligheid binnen de wijken vergroten. Dit proberen we als wijkplatform te bereiken door het informeren, adviseren, verbinden en activeren van bewoners, organisaties en natuurlijk de gemeente. Onderwerpen die we als wijkplatform de laatste jaren hebben opgepakt zijn: verkeersveiligheid stationsgebied, ontwikkelingen binnen het stationsgebied, verkeersdrukte en verkeersveiligheid bij Railterminal/Knoop 38 nabij de A15, ontwikkelingen De Pas (zowel woonwijk als Vitaal Sportpark), renovatietrajecten speeltuinen in samenwerking met de gemeente en de realisatie van speelvoorzieningen in de wijk De Vierslag.   

Daarnaast blijven we aandacht vragen voor onderwerpen als verkeersveiligheid, zwerfafval, groen en ruimte om te spelen en te recreëren en het betrekken van bewoners bij initiatieven en plannen van de gemeente in het algemeen (burgerparticipatie). Daarnaast komt het initiatief voor de IJsbaan Westeraam vanuit het wijkplatform alsmede het initiatief Ontmoeten in Elst. 

In 2021 gaan we ook aan de slag met het thema duurzaamheid en klimaatadaptatie in onze wijk en doen we mee bij de uitvoering van de Dorpsagenda voor Elst-Oost. 

Vind jij het ook belangrijk om plezierig en veilig te kunnen wonen? En heb je ideeën om hieraan een bijdrage te leveren? Neem dan contact op via info@wpelstoost.nl voor een kennismakingsgesprek of sluit aan bij onze openbare vergadering. Wellicht kun jij dan het bestaande bestuur versterken. Iemand met affiniteit en ervaring met communicatie zou een mooie aanvulling kunnen zijn.