Brief bewoners en bedrijven betreffende werkzaamheden Rijnstate en Openbaar Gebied

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand

 

Datum: 20 mei 2021

 

Onderwerp: werkzaamheden voor nieuwe ziekenhuisvoorziening Rijnstate

 

Geachte heer, mevrouw,

 

De gemeente Overbetuwe en Rijnstate werken samen aan de bouw van de ziekenhuisvoorziening Rijnstate aan de Spoorlaan in Elst. Het bestemmingsplan ‘Elst, ziekenhuisvoorziening Rijnstate’ is nu definitief. Belanghebbenden kunnen de omgevingsvergunning lezen en daarop reageren. Zodra de omgevingsvergunning ook definitief is, starten we met de bouw. Om ruimte te maken voor Rijnstate, gaan we de Spoorlaan verleggen. Hieronder leest u wat we precies gaan doen en wat de werkzaamheden voor u betekenen. In de bijlage vindt u kaartjes van de situatie nu en in de toekomst. Tevens vindt u in de bijlage kaartjes van de wegomleidingen.

Bouw Rijnstate duurt ruim 1,5 jaar

Rijnstate bouwt aan het ziekenhuis van de toekomst. Verschillende specialistische behandelingen komen straks samen onder een dak, waar de modernste technieken klaarstaan om mensen te helpen.

Patiënten kunnen er dan onder andere terecht voor een afspraak, onderzoek of poliklinische ingreep bij de poliklinieken Oogheelkunde, Dermatologie, het centrum voor overgewicht (Vitalys) en het Pijn Centrum. Op de locatie Elst worden tevens  hart- en longfunctieonderzoeken uitgevoerd en diverse bloed- en röntgen onderzoeken en kan een patiënt medicatie afhalen bij de poliklinische apotheek.

De bouw van de ziekenhuisvoorziening start half juni en duurt in totaal ruim 1,5 jaar. We verwachten dat de deuren aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 open gaan.

 

App met informatie over bouwwerkzaamheden Rijnstate

Op het terrein naast het station beginnen half juni de voorbereidende werkzaamheden. Helaas kunnen we niet voorkomen dat u hinder zult hebben van de bouw. In juli start Bouwbedrijf Berghege, namens de Berghege Heerkens bouwgroep, met heien. Dat is in september klaar, met een pauze van 3 weken in de zomervakantie. Via een speciale app van de Berghege Heerkens bouwgroep kunt u vanaf medio juni alle bouwwerkzaamheden volgen. Zie hiervoor de website van Berghege, nieuwbouw Rijnstate Elst.

 

Stationsgebied veiliger en groener

Om Rijnstate een goede plek in de omgeving te geven, passen we het openbaar gebied eromheen aan. We verleggen de Spoorlaan en geven ruimte aan water en groen. De boomgaarden die ooit in dit gebied stonden, laten we terugkomen. We maken nieuwe vrijliggende fietspaden langs de Spoorlaan, Nieuwe Aamsestraat en de Regenboog. Het doorgaand autoverkeer leiden we om Rijnstate heen. Dat zorgt voor veel meer veiligheid voor fietsers en voetgangers van en naar het station, de scholen en Rijnstate.

Omleiding voor verkeer
Schagen Infra verlegt, in opdracht van gemeente Overbetuwe, de Spoorlaan en de watergangen eromheen. We werken in fases, zodat de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar blijft:

 • Fase 1: Bij de autotunnel in de Spoorlaan werken we aan de weg. Daarom kunt u van 31 mei tot en met 4 juni niet vanuit de tunnel rechtsaf slaan.
 • De omleidingsroute voor autoverkeer vanuit het centrum door de autotunnel gaat linksaf via de Spoorlaan en Nieuwe Aamsestraat;
 • Fietsers kunnen gewoon door de fietstunnel blijven fietsen;
 • We leggen langs de Regenboog een tijdelijke fietsroute aan. Het verkeer heeft hier geen hinder van.

 

 • Fase 2: Vanaf 7 juni tot de zomer verleggen we de Spoorlaan.
 • Rijdend van de west- naar de oostzijde, is het vanuit de autotunnel niet mogelijk linksaf te slaan;
 • Verkeer in Elst volgt de omleidingsroute via de Olympiasingel – Industrieweg Oost. We doen dit om te zorgen dat er minder verkeer rijdt in het werkgebied. Doorgaand autoverkeer wordt al op de snelweg omgeleid;
 • Alleen hulpdiensten, bussen en bestemmingsverkeer mogen de Energieweg gebruiken.
 • De bedrijven aan de Energieweg en de Nieuwe Aamsestraat blijven bereikbaar;
 • De P+R-garage blijft bereikbaar via de Industrieweg;
 • Fietsers volgen de route via de fietstunnel, Regenboog, Auditorium en de Nieuwe Aamsestraat.

 

Meer weten of vragen?
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij een van de volgende websites of contactpersonen:

Wilt u bezoekers informeren over de omleidingsroutes? Gebruik dan de omleidingskaarten op de website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Moniek Tuinman via elst@schageninfra.nl en 038 – 4778298.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Projectmanager Sandra Geerts, Carla van der Biezen, namens gemeente Overbetuwe

Programmadirecteur Willem-Jan Hanegraaf, namens Rijnstate

Martijn Luijpen, Berghege Heerkens Bouwgroep

Mark Dijk, namens Schagen Infra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stationsgebied nu

 

 

 

 

 

 

 

Het stationsgebied in de toekomst

 

Bijlage 2 Wegomleiging