Vanaf woensdag 21 juli: wekelijks spreekuur voor omwonende stationgsgebied Elst

De heiwerkzaamheden die afgelopen woensdag 14 juli zijn gestart rondom de bouw van de ziekenhuisvoorziening in Elst werpen niet alleen stof en zand maar ook vragen op van bewoners in de omgeving van het stationsgebied. Daarom richten Rijnstate en bouwbedrijf Berghege Heerkens een spreekuur in. Vanaf 21 juli, elke woensdagochtend tussen 09:00 en 10:00 uur, zijn mensen met vragen over de bouw van harte welkom in de oranje keet van Berghege, hoek Spoorlaan/nieuwe Aamsestraat

Betrokken

Hans Schoo, lid Raad van Bestuur van Rijnstate: “We kunnen ons voorstellen dat de bouw van Rijnstate Elst hinder oplevert voor omwonenden. Ook al kunnen we dat niet helemaal voorkomen, toch willen we ons best doen u zoveel mogelijk te woord te staan. Vanuit ons ziekenhuis zijn we betrokken bij mensen, ook bij de inwoners van Elst.”

Persoonlijk

Wethouder Wijnte hol van de gemeente Overbetuwe is blij met het initiatief: “Fijn dat het ziekenhuis onze inwoners en ondernemers op deze manier een persoonlijk aanspreekpunt biedt. Ik nodig iedereen die vragen heeft, dan ook van harte uit van deze mogelijkheid gebruik te maken.”

Wist je dat bouwbedrijf Berghege Heerkens een app heeft, waarin je de bouw kunt volgen. Handig om te downloaden, hier komen nieuwsberichten zoals bovenstaand langs.