Uitslag enquête-resultaten Overbetuwe Doet.

Bedankt voor het invullen van de enquête!

Vorige maand hebben we een enquête gehouden onder inwoners die afgelopen ronde via Overbetuwe Doet hebben gespaard of gedoneerd. Met deze enquête kijken we hoe de gebruikers en initiatiefnemers Overbetuwe Doet ervaren en of er wat beter of anders kan.

In dit nieuwsbericht op overbetuwedoet.nl kun je de uitslag en tips lezen uit de enquête-resultaten: https://www.overbetuwedoet.nl/news.php

De volgende waardecheque wordt begin oktober bezorgd.

Bel/ mail/ app als er nog vragen zijn. Dank alvast voor het verder verspreiden van het nieuws.

Hartelijke groet,
Danielle Kurris (06 5808 1514)

regisseur@overbetuwedoet.nl