Onveilig punt aangepakt

Tijdens onze Wijkplatform vergadering van 14 december werd door twee bewoners aandacht gevraagd voor een gevaarlijke verkeer situatie op de Regenboog, nabij de Ceintuurbaan. Door het ontbreken van een dichte haag tussen het fietspad en de busbaan kozen veel leerlingen vanuit Arnhem naar Het Westeraam of Lyceum Elst en omgekeerd voor de kortste route. Dat betekende op meerdere plekken dwars oversteken en dat was voor veel automobilisten op de Ceintuurbaan onverwacht en gaf gevaarlijke situaties.
Het bestuur nam contact op met de verkeersdeskundige van de gemeente. Ook die constateerde het ongewenste en gevaarlijke gedrag. Kort daarna zijn voldoende haagbeuken aangeplant, zodat de scholieren weer gewoon van de veilige oversteek gebruik maken. Compliment gemeente Overbetuwe.