Update parkje Ceintuurbaan/Aamsepad

De gemeente heeft drie percelen grond beschikbaar langs de Ceintuurbaan en Aamsepad en Landaspad in Westeraam en Aam en laat bewoners meedenken over de invulling. De straat Dierenriem stopt nu bij het laatste woonhuis, maar zal als pad doorlopen tot aan het Aamsepad. Die grote kavel is eigendom van de gemeente. De twee kavels (nog restanten mais erop plus een groot deel van de schapenweide) ten Zuiden worden voor 15 jaar gepacht door de gemeente. Alles bij elkaar ruim 3 hectare (30.000 m2).

Het geheel heeft een agrarische bestemming.

Er is een budget van ruim €50.000 beschikbaar en het Wijkplatform kan een rol spelen als het gaat om fondsen werving.

Het wijkplatform wil graag, dat het pad Dierenriem zodanig verhard wordt, dat het toegankelijk is voor wandelwagen, scootmobiel en rolstoel. Een losloopgebied voor honden zal er komen. Een fitness- /trimbaan met natuurlijke materialen, zoals Natuurtrimbaan Loenen, zou een hele mooie aanvulling zijn. Tiny forest of voedselbos?

Vanwege de beperkingen (agrarische bestemming) en om duidelijk te maken wat er wel mogelijk is en hoe omwonenden en belangstellenden kunnen meedenken, komt er binnenkort eerst een bewoners avond.