29 juni 2023: Jaarlijkse fietsroute

Op 29 juni heeft het Wijkplatform haar jaarlijkse fietsroute gereden door de wijken. Hierbij hebben we diverse punten aangekaart waar het wijkplatform de afgelopen tijd mee bezig is geweest of waarvan we weten dat er iets speelt.

We zijn begonnen in de Eshof, waar we met een bewoner hebben gesproken over de parkeerproblemen die hier ervaren worden door bezoekers van het station of tijdens evenementen. Verder is op diverse punten stil gestaan bij het onderwerp mobiliteit. Er worden behoorlijk wat woningen bijgebouwd de komende maanden waarbij er zorgen is over de juiste afwikkeling van deze woningen. De fietsroute van de kinderen van de scholen is natuurlijk ook aan bod geweest. Een stop bij het nieuwe ziekenhuis kon natuurlijk niet missen, waarbij het wijkplatform ziet dat punten die aangekaart zijn in het participatieproces opgepakt zijn in de ruimtelijke ontwikkeling. Zoals het oversteken tussen parkeerplaats en ziekenhuis.

De avond hebben we gezellig afgesloten met een borreltje bij café de Ommelanden.