Nieuwe sportcentrum Elst-Oost

De locatie De Woongaard bij het station, was jaren geleden bedoeld voor een wijkje met enkele honderden woningen. Nu wordt daar het nieuwe multifunctioneel sportcentrum (MFSC) met zwembad gebouwd, samen met de benodigde parkeerplaatsen en een scholencluster. Het krijgt de functies Sport en Educatie. Het plan van de scholencluster moet nog worden uitgewerkt. Het komt bij de rotonde en is nodig omdat alle scholen in Westeraam klaslokalen te kort komen. De daar geplande woningen kunnen dan worden gebouwd, daar waar nu zwembad + sporthal De Helster staat.
Aan Burgland Bouw uit Dodewaard wordt de bouw van het sportcomplex gegund. In april 2023 moet de gemeenteraad nog wel akkoord gaan met aanvulling van het bouwbudget. De verwachting is, dat einde 2023 het bestemmingsplan rond is, zodat begin 2024 met de bouw begonnen kan worden en het in 2025 in gebruik genomen kan worden. Op het plaatje staat schuin onder het MFSC de polikliniek van Rijnstate, waar tegen die tijd ook deel 2 in aanbouw zal zijn.