Waterschap sluit schouwpad bij Elst

Waterschap sluit schouwpad bij Elst

3 april 2018. Waterschap Rivierenland sluit het schouwpad achter de Germaan in Elst. Dit is besloten na overleg met bewoners vanuit de wijk Westeraam en de gemeente Overbetuwe.

180403 hek schouwpad.jpgIn het werkgebied heeft Waterschap Rivierenland vele schouwpaden. Als het even kan, worden die opengesteld voor wandelaars. Honden en fietsen mogen er niet komen.

Het schouwpad werd gebruikt door wandelaars uit de wijk, al dan niet met honden. Bewoners van de Germaan stelden dat dit ten koste ging van rust en uitzicht. Het pad achter de Germaan is een schouwpad. Waterschap Rivierenland gebruikt dit pad voor onderhoud aan de watergang die er langs loopt. Schouwpaden zijn verboden voor honden en fietsers, om schade aan aangrenzende gronden te voorkomen. Wandelen is doorgaans wel toegestaan.

Onevenredig

Als eigenaar van het pad in Elst zocht het waterschap naar een oplossing, samen met de gemeente. In oktober 2017 nam het waterschap enkele maatregelen, om bijvoorbeeld fietsen te weren. Het waterschap en de gemeente vertrouwden er op dat deze aanpak aanvaardbaar was voor de verschillende groepen bewoners.

Uit een gezamenlijke evaluatie met buurtbewoners en de gemeente in maart 2018 bleek echter dat overlast onevenredig was toegenomen. In samenspraak met vertegenwoordigers vanuit de wijk en de gemeente besloot het waterschap het pad te sluiten.

Park Lingezegen

Het pad bood toegang tot Park Lingezegen. Vanuit de wijk is het park ook via andere routes steeds beter bereikbaar. Aan de oostkant bij Stier biedt een fietspad toegang tot het park. Aan de noordoostkant is het park te voet bereikbaar via Alosta.